VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Förslag på mer detaljerad tidplan och leveranser

Tidplan för uppgiften vi efterfrågar delaktighet för

Preliminära aktiviteter vår 2023

- Starta samverkan med EMI 49 vårdgivare i mars 2023

- Samordna kravställan inför upphandling av journalsystem och dokumentationsyta för elevhälsoteam.

-Säkerställ att en sammanhållen journal från BHV till EMI överförs i sin helhet i genom integration mellan journalsystem AsynjaVisph, Millennium, PMO och ProRenata.


Etablera samverkan med beslutsordning för alla deltagare verksamhetsutvecklare, processledare, ledningsråd och beslutsordning mellan vårdgivarna där vi fortsätter att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheterna som behövs


Säkerställ att alla kommuner har samma tillväxtkurvan som hälso-och sjukvården i VGR. Antingen genom gemensam upphandling mellan kommunerna eller att kommunerna kravställer till sin journalleverantör.


- Fortsätta samtalen med leverantörena för elevhälsosytemen om att standardisera mellan kommunerna.

-Analyserade beslut tagna i klinisk ledning och design av Millennium som påverkar kommunerna.

Preliminära aktiviteter vår 2024

- Genomföra standardisering av journal tillsammans med leverantör

-Utforma design utifrån gemensamma processer och arbetssätt för att skapa en standardiserad journal för EMI utifrån befinliga system idag, PMO och ProRenata

Preliminära aktiviteter höst 2024

-Starta samverkan med alla HSL-roller inom elevhälsan.

-Starta samverkan med övriga verksamhetsområden som ingår i elevhälsan.

-Alla kommuners EMI ansluter sig till i Nationell patientöversikt (NPÖ), en tjänst som ger möjlighet för olika vårdgivare att få direktåtkomst till patientuppgifter

-Alla kommuners EMI ansluter sig till 1177 och standardiserar data dit tillsammans.

 

 

För mer information (meny)

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se