VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bakgrund och fördjupande information

Det saknas en länsgemensam ledningsstruktur mellan vårdgivare för hälso- och sjukvårdsfrågor för barn och ungdomar i skolåldern. För att kunna effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer är det viktigt att regionens hälso- och sjukvård samt vårdgivare/skolhuvudmän i regionen i våra 49 kommuner samarbetar.

Arbetet som pågår och det som är genomfört för Elevhälsans Medicinska Insats är ett gediget och unikt arbete mellan vårdgivarna i de 14 kommuner samt VGR´s gymnasieskolor. Det är första gången vi genomfört samverkan mellan vårdgivarna EMI mellan kommunerna tillsammans med hälso- och sjukvården inom regionen som vårdgivare.

VästKom är en organisation som ägs och arbetar på uppdrag av Boråsregionens-, Fyrbodals-, Göteborgsregions- och Skaraborgs kommunalförbund.

VästKom ansvarar dessutom för ett antal befintliga avtal och överenskommelser mellan kommunerna i länet samt Västra Götalandsregionen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). VästKoms uppdrag är fokuserat på hälsa, vård och omsorg med tillhörande digitalisering. Men, inom detta omfång har genom åren främst arbete med äldre och frågor i relationen till hälso- och sjukvårdslagen getts. VästKom resursatts (getts i uppdrag att hantera). VästKom stödjer även den vårdsamverkansstruktur, genom att till exempel bland annat administrera mötesforum, som etablerats i länet.

Den som bedriver hälso- och sjukvård inom elevhälsan är vårdgivare, ofta är det skolhuvudmannen. Elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas därmed av de bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagstiftningen som gäller vårdgivare.

Statlig utredning sammanfattar behovet

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34 (regeringen.se), Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Länk till annan webbplats.

Samverkan på nytt sätt elevhälsans medicinska insats och regionens hälso-och sjukvård

Podd

#43 Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa (podbean.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsning samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Hälso- och sjukvård i kommunerna - Vårdskiftet (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledarforum titta ca 50 min in i filmen

Regionalt ledarforum 23 september 2022 - Vårdskiftet (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering och framtid Elevhälsan, option 2, 221018 Pdf, 411 kB.

 

För mer information (meny)

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se