VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKoms verksamhetsplan 2014

Styrelsen för VästKom beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2013 att fastställa bifogade förslag till verksamhetsplan 2014 för VästKom.

Verksamhetsplanen har tre huvuddelar:

  • Samverkan Välfärd
  • IT-samverkan
  • Samverkan inom regional utveckling

Ladda ned VästKoms verksamhetsplan här

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084