VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom har fått en ny styrelse samt förstärkning av Samrådsorganet SRO

VästKom hade sin föreningsstämma den 2 april och stämman valde en ny styrelse för mandatperioden. Av 16 ledamöter är det nu sex nya.

Stämman valde Axel Josefson från GR till ny ordförande och Malin Carlsson från Boråsregionen till ny vice ordförande.

Efter stämman beslutade den nya styrelsen att välja ett arbetsutskott som består av de fyra kommunalförbundens ordförande. Utöver Axel och Malin ingår då Katarina Jonsson från Skaraborg och Martin Carling från Fyrbodal.

Upplysningar: Thomas Jungbeck

Förstärkning av Samrådsorganet

Samrådsorganet, SRO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är den politiska yta som VGR och kommunerna använder för samtal och kring strategiska frågor inom hälso- och sjukvård-/välfärds-/omsorgsområdet. VästKoms styrelse beslutade den 2 april att bifalla ett förslag om att kommunerna, utöver sina fyra kommunalförbundsordföranden, får ytterligare fyra förtroendevalda med i SRO, en från varje kommunalförbund. Tanken är att det ska vara en förtroendevald med uppdrag inom socialtjänst/vård- och omsorgsområdet. Kommunalförbunden kommer under april att utse sin respektive ledamot.

Från VGR deltar regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium, totalt fem personer.

Upplysningar: Thomas Jungbeck

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad