VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Varmt välkommen att träffa kollegor via Öppen dörr: Digitalisering inom vård och omsorg!

VästKom uppmärksammas ofta på att det finns ett fortsatt högt behov i kommunerna att mötas kring digitalisering. Samhällets utveckling med tillhörande krav på den kommunala sektorn att erbjuda tjänster, produkter och arenor digitalt indikerar att behovet kommer att kvarstå eller till och med öka.

På olika sätt får vi till oss kommunernas behov av att veta om varandras arbeten, initiativ och utveckling i frågor inom området och att förmågan att samlas kring detta inte riktigt räcker till i vardagen.

Därför vill vi nu tillsammans med er skapa en arena där medarbetare i kommunkollektivet Västra Götaland kan träffas för samtal och erfarenhetsutbyte.

Öppen dörr: Digitalisering inom vård och omsorg vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå med digitalisering inom vård och omsorg i, eller för, de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Det handlar om att vi tillsammans utforskar möjligheterna att medskapa genom att dela med oss av och hämta in erfarenheter från varandra. Berätta om pågående satsningar, nationella såväl som lokala och regionala, ställa frågor till varandra och inte minst knyta värdefulla kontakter.

Vi provar oss fram för att hitta ett fungerande sätt och träffarna bygger på att du som deltar gör det utifrån att du är kunnig, intresserad och utvecklingsfokuserad och i behov av erfarenhetsutbyte.
Därför krävs ingen anmälan och vi sänder inte ut en mötesinbjudan för varje träff. I stället har vi en sida på VästKom.se där du hittar mer information och länk till de gånger vi öppnar dörren för gemensamt samtal.

VästKom deltar med en facilitator och tillsammans sätter ni som deltar vid varje träff agendan - det bygger helt på vad just ni som deltar vill prata om och presentera för varandra!

Varmt välkomna!

Läs mer här på vår sida!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad