VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Välkommen Ann-Charlotte Järnström – ny direktör för VästKom

Sedan månadsskiftet augusti/september arbetar Ann-Charlotte Järnström som ny direktör för VästKom.

Ann-Charlotte Järnström kommer närmast från Kungsbacka kommun där hon arbetat som kommundirektör i sju år. Hon beskriver att den röda tråden i hennes yrkesgärning alltid har varit ett stort samhällsengagemang och betydelsen av ett gott ledarskap.

Vilka erfarenheter från ditt arbete i Kungsbacka kommun tar du med dig till VästKom?

Jag har god kännedom om hur en kommun fungerar och vad som är de stora utmaningarna. Denna kunskap är viktig när jag ska företräda kommunperspektivet i VästKom. Vi arbetar på uppdrag från kommuner och ska ha deras och deras invånares bästa för ögonen!

Vad ser du som den största utmaningen i ditt nya arbete?

Vi har stora samhällsutmaningar i vår sektor och det är nödvändigt att vi samarbetar kommuner emellan och kommuner och region. Utmaningen för oss är att hitta de bästa och hållbara lösningarna tillsammans med andra och förankra det i kommunalförbund och kommuner. Vi måste agera så att kommunerna har tillit till oss och att de påtagligt ser nyttan med det vi gör.

Hur ser du på VästKoms roll nu och om 10 år?

VästKoms roll är viktig både nu och framöver eftersom samarbete är en möjliggörare för att nå våra utmaningar inom välfärden. Det är svårt att säga hur det ser ut om 10 år. Någon samarbetsplattform behöver kommunerna ha, men om det är VästKom eller något annat, vet jag inte.

Vad gör dig riktigt engagerad?

När man efter ett enträget arbete med många som brinner för vårt gemensamma mål, når ett resultat som ger synlig nytta för dem vi är till för, kommuninvånarna!

Vad är viktigast i ett gott ledarskap, tycker du?

Att vara en god förbild och tydligt förmedla sina visioner och mål! Att visa i handling det du säger och vara en god lyssnare som har tillit till sina medarbetare. Stödja medarbetare i sin utveckling i med och motgång och inspirera till delaktighet och kreativitet

Ann-Charlotte Järnström

Korta fakta
Namn:
Ann-Charlotte Lilja Järnström
Ålder: 55
Familj: Man och två barn på 13 och 21 års samt vuxna bonusbarn
Bor: Onsala
Fritidsintressen: Läsa, umgås med familj och vänner, idrott och design

Tidigare nyhet om Ann-Charlotte Järnström som ny direktör för VästKom Länk till annan webbplats.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad