VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samarbetsavtal om naturbruksutbildningar i Västra Götaland klart

Samtliga kommuner och regionfullmäktige har nu godkänt det nya avtalet om naturbruksutbildningar i Västra Götaland, efter flera år av diskussioner.

Efter flera år av diskussioner mellan kommunerna, genom VästKom, och Västra Götalandsregionen finns det nu ett nytt samarbetsavtal om naturbruksutbildning i Västra Götaland. Samarbetet har pågått sedan år 2000 och det nya avtalet gäller nu under fyra år, 2019-2022.

Avtalet reglerar samarbetet inom främst det gymnasiala naturbruksprogrammet som bedrivs vid de tre naturbruksskolor som VGR har men också vuxenutbildning och särskola finns med i avtalet.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad