VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Positivt gensvar i remissvaren - nu går Samverkansavtalet kring digitala hjälpmedel ut för beslut

För att etablera samarbetet kring digitala hjälpmedel behövs ett samverkansavtal för digitala hjälpmedel. Under våren har förslaget på samverkansavtal varit på remiss i länet. Det var frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 37 huvudmän med svar. Svaren visar att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad