VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kort information från VästKoms styrelsemöte 23 juni

”3R möter 108K”

Styrelsen beslutade vid sitt möte att ge kansliet mandat och uppdrag att medverka i arbetet med 3R. 3R är ett stort IT projekt för att skapa framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, som de tre region- och landstingen VGR, Stockholm och Skåne har startat. Detta kommer att påverka informationshanteringen i våra kommuner påtagligt. VästKom har inlett kontakter med Kommunförbunden i Stockholm och Skåne och vi kommer att samverka med dem för ökad kraft och inflytande. Tillsammans representerar vi 108 kommuner med över hälften av Sveriges befolkning. Vårt arbetsnamn är ”108K möter 3R”.

”Fortsatt stöd till kommunernas arbete med digitalisering”

Bl.a. med anledning av ovanstående IT-satsning beslutade styrelsen också att fortsätta satsningen med ett stöd till våra kommuner i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT/digitalisering, eSamhället. Beslutet innebär att de fyra kommunalförbunden under åren 2016-2018 får ytterligare en resurs utöver den basresurs som redan finns knuten till förbunden, dvs. totalt två eSamordnare per förbund. Satsningen bygger på stor flexibilitet i användningen och där både lokala, delregionala och regionala insatser kan komma att bli aktuella.

”Naturbruksavtalet behöver ses över”

Styrelsen beslutade också att göra en framställan till VGR om att en sittning kring kommunernas avtal med VGR om naturbruksutbildningar behöver komma till stånd.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084