VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommun och region ökar takten i omställningen mot en god och nära vård med gemensamma styrdokument

Läs mer i nyhetsbrevet om God och nära vård. Nu kan du prenumerera på kommande nyhetsbrev.

Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och överenskommelser revideras inför ny avtalstid. Därtill tar huvudmännen gemensamt fram en unik länsgemensam strategi för god och nära vård.

Läs om arbetet och nya poliska beslut i nyhetsbrevet.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad