VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunikatör för spännande och viktigt samverkansuppdrag inom välfärdssektorn!

Vill du vara med och bidra till att utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom välfärdsområdet, då är detta rollen för dig.

  • Tjänsten är gemensam för VästKom och VGR och kommer för närvarande att placeras på VästKom. Kontoret finns i Göteborg men annan placeringsort kan diskuteras.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084