VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Inbjudan: Digital mötesträning

Vi rör oss mot en framtid där digitala möten blir en allt mer vanligt förekommande syssla i vår vardag. Under 2020 har denna utveckling accelererats ytterligare när vi uppmanas att hålla avstånd till varandra på grund av Covid -19. Nu erbjuds du som kommunal tjänsteman att delta på kostnadsfria träningstillfällen i de digitala verktygen Teams och Zoom.

Plattformen ”Hållbart resande väst” på Västra Götalandsregionen har under våren och sensommaren erbjudit mötesträning i de digitala verktygen Teams och Zoom. Syftet med träningstillfällena är att deltagarna ska känna sig trygga i de verktyg som de kanske lite hastigt fått bekanta sig med i och med att många aktiviteter gick från fysiska till digitala under våren 2020.

Nu går vi ut med ett brett erbjudande och bjuder in alla kommunala tjänstemän inom hela Västra Götaland att delta för att träna tillsammans. Det finns möjlighet att anmäla sig till enskilda datum eller boka ett eget träningstillfälle för sin enhet eller arbetslag, utan kostnad. Det kommer att finnas flertal träningstillfällen per vecka att anmäla sig till fr.o.m. den 23/9 t.o.m. den 30/10. Efter den 30/10 erbjuds ett träningstillfälle i veckan t.o.m. den 17/12.

Mötesträningen är gratis och bedrivs helt och hållet på distans.

Det här erbjuder vi:

  • 1 timmes kurs i hur man använder verktygen Zoom och Teams
  • Fortsatt stöd i digitala möten fram till 30/10 2020.


Vi hoppas att du har möjlighet att delta!

Du anmäler dig via länken nedan!

https://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/searchEvents?SearchView&SearchOrder=4&Query=mötesträninglänk till annan webbplats


Välkommen!

Västra Götalandsregionen | VästKom


Kontakt med mötesledarna

Lena Hesselroth

lena.hesselroth@vgregion.se

075-114 11 60

Linnéa Andersson

linnea.h.andersson@vgregion.se

073-065 65 89

Senast publicerad 2020-10-09


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084