VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Framtid Västra Götaland 2018 - konferens

Årets konferens handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionen hälsar välkommen till Framtid Västra Götaland 2018!

Innovation är viktigare än någonsin för att vi ska kunna klara vår tids stora samhällsutmaningar. Vi ser bland annat pågående klimatförändringar och en åldrande befolkning med ett växande behov av vård och omsorg. Men utmaningar rymmer också stora möjligheter. Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för innovativa lösningar som kan bidra till svensk konkurrenskraft? Och som skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland?

Konferensen vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. Såväl politiker, tjänstemän som företrädare för näringsliv och föreningar är välkomna.

Konferensen går av stapeln tisdag 4 december på Svenska Mässan i Göteborg. Sista anmälningsdag 19 november.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad