VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Förarbete för elevhälsan inför design i Millennium

Ett förarbete pågår inom elevhälsans medicinska del, EMI, inför design av Millennium, IT-stödet inom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Syftet är att ge överblick, skapa förståelse och underlätta design av Millennium.

Förarbetets uppdrag är:

  • Inventera och lista huvudprocesser, t ex basprogrammet
  • Inventera de beslutsstöd som används inom EMI
  • Inventera regionala medicinska riktlinjer, RMR
  • Förslag till gemensamma enkätfrågor till elever och vårdnadshavare
  • Lista begrepp som används inom EMI.

Läs mer i intervjun med Anna Lindelöf, processledare för elevhälsan option 2, som leder förarbetet.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad