VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Pressmeddelande

Erik Lindskog - ny Direktör för VästKom

VästKoms styrelse utsåg vid styrelsemötet den 21 juni 2022 Erik Lindskog till ny Direktör för VästKom.

Erik kommer närmast från Kungälv kommun där han har arbetat sedan 2016 med olika uppdrag, senast i rollen som Administrativ chef. Han har bl.a.mångårig erfarenhet som Stadsjurist i Göteborg Stad och som advokat. .

- Jag är mycket glad att vi har lyckats rekrytera Erik Lindskog till tjänsten som ny Direktör för VästKom. Eriks erfarenheter från den kommunala sektorn och hans juridiska kompetens tillsammans med ett bra ledarskap kommer att vara en viktig tillgång i utveckling av samarbetet mellan kommuner och till Västra Götalandsregionen, säger Axel Josefson (M), ordförande i VästKoms styrelse.


Erik brinner för att utveckla kommunal verksamhet i samspel med politik, profession och samhälle.

- Det känns roligt och spännande att tillsammans med medarbetarna på VästKom få gripa sig an välfärdens utmaningar i Västra Götaland. De är stora, men genom regionövergripande samverkan finns förutsättningar att kunna möta dem enat och på ett framgångsrikt sätt, säger Erik Lindskog.

Erik kommer att tillträda tjänsten som Direktör för VästKom den 1 september 2022.

Varmt välkommen till VästKom!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad