VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Anteckningar från kommungemensamma samverkansgrupper

Den 4 februari, hölls möte med den för Västra Götalands kommuner gemensamma styrgruppen SSVIT (Strategiska Styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT). Möte hölls även för den med VGR gemensamma styrgruppen SITIV (Styrgrupp IT i Väst).

Anteckningar från dessa möte, samt andra grupper som hanterar verksamhetsutveckling med stöd av IT nås via länkarna nedan.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084