VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Youtube-film om samordnad vård- och omsorgsplanering via Skype

Är du nyfiken på hur ni i er kommun kan använda er av Skype för vårdplaneringar på distans ihop med sjukhus och primärvård? Kolla då in den nya filmen om samordnad vård- och omsorgsplanering på Youtube.

- Vi använder Skype för att göra vårdplaneringar på ett mer
effektivt, miljövänligt och samhällsekonomisk fördelaktigt sätt, berättar socialsekreterarn Laila Bohlin i filmen.

 

Bakgrund

Lena Ahrnstedt- Olsson har under två år varit regional samordnare för implementering av distansmöte via video vid Samordnad vård-och omsorgsplanering (SVPL) i Västra Götaland. Målet har varit att deltagandet ska ske i samverkan med tre part sjukhus-primärvård och kommunen. Ansvar för videomöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering övergår 2017 till den Regionala SAMSA gruppen som är förvaltar grupp för SVPL.Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad