VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Webbsändning från seminariet om God och nära vård! 

Den 11 juni besökte regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh Göteborg och presenterade det senaste i utredningen God och nära vård i framtiden. Nu kan du ta del av seminariet i efterhand.

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh presenterade det senaste i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. För att kunna möta framtidens utmaningar och öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov.

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, presenterade vid seminariet den tredje delredovisningen kring ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.

Även Emma Spak, samordnare Nära vård Sveriges Kommuner och Landsting, deltog och berättade om kommun- och regionarbetet på SKL. Avslutningsvis genomfördes en paneldiskussion med företrädare från Västra Götalands kommuner, Västra Götalandsregionen, brukarföreträdare och Anna Nergårdh.

Seminariet ägde rum den 11 juni kl. 13.00 -16.00 på Burgårdens konferenscenter i Göteborg.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seminariet arrangeras av Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och VästKom

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad