VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Västbus

VästKom säkrat fortsatt stöd till Västbus-arbetet i väntan på ny samverkansstruktur i länet mellan kommun och region

VästKom har träffat ett tidsbegränsat avtal med Sarah Wahlström om att på deltid fortsätta arbetet som processledare och administrativt stöd i kommunernas samarbete med VGR i Västbus-frågorna. Insatsen sker som en överbryggning från den nuvarande organiseringen av samarbetet till den nyordning inom Barn och Unga-samarbetet som sannolikt kommer att beslutas under första halvåret 2016.

Sarah är knuten till uppdraget från den 1 december 2015 till och med den 30 juni 2016. Sarah nås på telefon 070-020 61 07.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad