VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vårdsamverkan Västra Götaland ersätter LiSA vid årsskiftet

Förslag till ny struktur för vårdsamverkan i Västra Götaland godkändes av det politiska samrådsorganet, SRO, den 25 november 2016. Nuvarande LiSA avvecklas och Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, inrättas den 1 januari 2017.

Förslaget innebär att Ledningsgrupp i samverkan, LiSA, ersätts av Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, den 1 januari 2017. Representanter till VVG utses från både de delregionala vårdsamverkansorganisationerna samt VästKom och Västra Götalandsregionens Koncernledning. I början av december skickas förfrågan ut till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna för att inhämta nomineringar för representation i VVG.

Länsgemensamma frågor

VVG kommer hantera frågor som de delregionala  vårdsamverkansorganisationerna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret, definierar som länsövergripande samverkansfrågor. Beredning till VVG görs via Koncernkontoret och VästKom.

Stödfunktioner och ordförandeskap

Ordförandeskapet i VVG växlar årsvis mellan VästKom och Koncernkontoret. En
uppdragshandling kommer tas fram för att beskriva gruppens ansvar och en
översyn av behovet av länsgemensamma grupper genomförs. Process- och
kommunikationsstöd samt funktion för beredning och stöd till VVG behöver
säkerställas, dessa funktioner bör ha placering på VästKom och/eller
Koncernkontoret. Frågor till SRO bereds via VästKom och Koncernkontoret.

 

Kontaktpersoner:

VästKom
Anneli Assmundson Bjerde, anneli.bjerde@vastkom.se

Västra Götalandsregionen
Rose-Marie Nyborg, rose-marie.nyborg@vgregion.se

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084