VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vägledande patientfall blir startskottet för implementeringen av nya  Hälso- och sjukvårdsavtalet

Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Snart har vi ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal beslutat i Västra
Götaland. Den 31 januari 2017 tog regionfullmäktige det slutliga beslutet för Västra Götalandsregionens del och under mars månad väntas de flesta av länets 49 kommunfullmäktige göra det samma.

Gemensamt ansvar med individens perspektiv i centrum. I Hälso- och
sjukvårdsavtalet är det dessa nyckelord som är bärande. Avtalets värdegrund
sätter fokus på ett gemensamt ansvar mellan de två huvudmännen och dess samtliga vårdgivare, alltid med individens perspektiv i centrum.
- Detta är inget avtal mellan två parter som har olika intressen. Detta är
ett avtal mellan två parter som har samma intresse, nämligen att invånaren ska
få bästa möjliga vård och omsorg genom de resurser vi förfogar över tillsammans, konstaterar Carl Kullgren, (L), representant för Fyrbodals kommunalförbund i den politiska styrgruppen för avtalet.

"Bådar gott inför framtiden"

För Västra Götalandsregionens del togs slutligt beslut i regionfullmäktige
den 31 januari med flera positiva omnämnanden från regionens politiker.
- Vi måste alltid sätta individen i centrum, detta är en styrka i det
samarbete vi har idag med länets 49 kommuner och det bådar även gott inför
framtiden, Helén Eliasson, (S), vice ordföranden i regionstyrelsen.
Beslut i samtliga 49 kommunfullmäktige väntas under mars och april månad.

Verkstad av avtalet

Då det nya avtalet fokuserar på parternas gemensamma ansvar har det varit
extra viktigt att skapa ett stöd och en vägledning åt medarbetare och chefer i
den praktiska tillämpningen av avtalet, allt för att underlätta samarbetet
mellan parternas samtliga vårdgivare. En implementerings- och kommunikationsplan har därför tagits fram i dialog med avtalets operativa ledningsgrupp.

Individens perspektiv i centrum

En viktig del i planen är tillämpningsanvisningarna i form av åtta vägledande
patientfall. De är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. Patientfallen
publiceras på webben i mitten av mars. Vid avtalsstart kommer även webbversioner av både avtalet och patientfallen finnas tillgängliga på www.vgregion.se/hosavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avtalet på facebook

Som ett komplement till ovannämnda webbplats kommer avtalet även finnas på facebook. Facebooksidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer vara aktiv under mars och april och fungera som en kompletterande kommunikationskanal men även som supportfunktion. Testa redan nu, undrar du över något kring avtalet, ställ din fråga via facebook och få svar inom 24 timmar på vardagar.

Kickoffer i april och maj

Under april och maj arrangeras även ett antal delregionala kickoffer** i varje vårdsamverkansområde. Just nu planeras sex kickoffer med målgruppen verksamhetsnära chefer och andra lokala och delregionala nyckelpersoner som berörs av avtalet. Håll utkik efter inbjudan från ditt vårdsamverkansområde under mars månad.

 

* Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands underavtal är Överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk samt Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas
hälso- och sjukvård, underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt huvudavtal.

* * Den 5 april hålls även en regional kickoff, inbjudan har gått ut till
berörda.

KONTAKT
FACEBOOK

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad