VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ställningstaganden gjorda av Ledning i Samverkan, LiSA, 16/11

Den 16 november hölls årets näst sista LiSA, här är några ställningstaganden gällande bland annat Vårdsamverkan Västra Götaland och Samarbetsavtal för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

Uppdragshandling för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Ställningstagande: LiSA ställer sig bakom förslaget till uppdragshandlingen.  SRO kommer ta ställning till inrättandet av Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, den 25 november.

 
Nytt samarbetsavtal inom hjälpmedelsområdet

Nuvarande överenskommelse upphör 2017-10-01. Utvärderingen visar att samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år, med möjlighet till förlängning i tre år.

Ställningstagande: LiSA ställer sig bakom Ledningsrådets bedömning och rekommendation och rekommenderar den politiska beredningsgruppen att ställa sig bakom.

Ledningsrådets bedömning ska nu till den politiska beredningsgruppen
samt SRO för ställningstagande den 25 november.

 

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

LiSA fick information om förslagen till utkast av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och ny överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk samt beslutsprocessen.

Förslaget ska efter Lisa lyftas till den politiska styrgruppen samt till SRO för ställningstagande den 25 november.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad