VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Slutgiltig analys och handlingsplan psykisk hälsa för rapport till SKL

Analys och handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland är beslutat av styrgruppen och dokumentet har skickats ut till samtliga av länets 49 kommuner för rapport till SKL den 31 oktober.

DOKUMENT
  • Länsgemensam analys och handlingsplan psykisk hälsa VG 2016.pdf
Kontakt Charlotta WIlhelmsson

Charlotta Wilhelmsson 
Strateg Kunskapsstyrning

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084