VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Slutgiltig analys och handlingsplan psykisk hälsa för rapport till SKL

Analys och handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland är beslutat av styrgruppen och dokumentet har skickats ut till samtliga av länets 49 kommuner för rapport till SKL den 31 oktober.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad