VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Resursfordon för hemtransport av brukare i dagverksamhet som uppvisar symptom under vistelse i verksamheten

Resenärer som uppvisar symptom kan och ska inte resa med den särskilda kollektivtrafiken, detta för att minimera risken för smittspridning till andra som är i behov av dag- och omsorgsresor, färdtjänst, skoltaxi eller sjukresa. De så kallade Covidtaxibilarna som förstärker ambulans är endast avsedda för vårdresor och är inte tillgängliga för kommunernas verksamheter.


Under rådande pandemi och Covid har Västtrafik tagit fram en temporär lösning för att möta kommunernas behov av hemtransport av brukare som uppvisar symptom i dagverksamhet: Ett resursfordon (specialfordon) stationeras i Vårgårda kl. 9-17 vardagar. Resursfordonet ska serva hela regionen vilket kommer att innebära att det blir väntetider beroende på var behovet uppstår. Bedömningen är att ett resursfordon ska räcka initialt. Föraren är utbildad i rutiner för att hantera skyddsutrustning och sanering samt har erforderlig skyddsutrustning för uppdraget.
Dessa resor kan endast beställas av personal och är strikt reserverade för brukare som uppvisar symptom i kommunens dagverksamhet.


Rutin för hemtransport av brukare med symptom från dagvård:
1. Avboka den ordinarie hemresan snarast enligt ordinarie rutin
2. Boka resursfordon via Fasta resor 010 – 173 02 00 – Detta får endast göras av personal
3. Beskriv vilka symptom resenären uppvisar
4. Hantera brukaren under väntetiden i enlighet med lokala rutiner

Viktigt att veta:
Resursfordonet och dess förare är utrustat med relevant skyddsutrustning för att minimera risken för smittspridning. Föraren är utbildad i vårdhygien och ansvarar för att rätt utrustning används på rätt sätt, t.ex. kan resenären få ett munskydd under delar av eller hela resan för att skydda föraren. Resursfordonet utgår från Vårgårda och trafikerar hela regionen, framkörningstiden är därmed längre än vid vanliga resor.


Tack för att du bidrar till trygga resor, även under rådande pandemi och Covid!

Västtrafik Anropsstyrd Trafik
För frågor kontakta kr@vasttrafik.se

Senast publicerad