VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Remiss till kommunerna om betalningsansvar vid utskrivning från sluten vård

Den modell för betalningsansvar som föreslås gälla från den 25 september 2018 är nu ute på kommunremiss.

Utifrån en analys av olika modeller förordar Västra Götalandsregionens koncernkontor och VästKom att betalningsansvaret för en kommun räknas ut efter varje månad och kommunen betalar retroaktivt för det man faktiskt överskridit ett genomsnitt på 3,0 dagar.

Modellen har också en 7-dagarsregel där beräkningen för personer som ligger kvar inom slutenvården längre än sju kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår till individuell beräkning.

Alternativet till den föreslagna genomsnittsmodellen är den modell som lagen föreskriver med individberäkning på tre dagar.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Mer information

Från 1 januari gäller ny lag om samverkan vid utskrivning vid sluten vård. En tillfällig överenskommelse och riktlinje för Västra Götaland är beslutad och gäller till 24 september 2018. Kommunremissen som nu är ute gäller överenskommelse och betalansvar därefter. Parallellt pågår arbete med att anpassa IT-tjänst SAMSA till stöd för den nya överenskommelsen och riktlinjen.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad