VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekommenderade belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2018

Nu finns VästKoms rekommendationer för ersättning vid hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun klara för 2018.

De 49 kommunerna har ansvar för hemsjukvård i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Vid hemsjukvård i annan kommun finns rekommendationer för ekonomisk ersättning.

Den som beviljats hemtjänst har rätt att få hemtjänsten utförd vid tillfällig vistelse utanför hemkommunen. I dessa fall har vistelsekommunen möjlighet att erhålla ersättning från bosättningskommunen.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad