VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Processledare - socialtjänst och hälso- och sjukvård

Är du vår nya processledare för välfärdsområdet socialtjänst och hälso- och sjukvård? Vi söker en medarbetare som på heltid i en tillsvidareanställning kan hjälpa oss att driva VästKoms uppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår:

  • Bevakning och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet,
  • Att deltaga i olika gemensamma projekt, både stora och små. Ledning och styrning av gemensamma projekt och uppdrag kan bli aktuellt,
  • Planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter i Västra Götaland,
  • Företräda kommunalförbunden/kommunerna i kontakter med andra myndigheter och aktörer regionalt och nationellt,
  • Driva och stödja arbetet i förekommande arbetsgrupper och nätverk.
  • Närmare avgränsning/beskrivning av arbetsuppgifter kommer att ske i dialog mot bakgrund av den sökandes utbildning, erfarenhet och intresse inom verksamhetsområdet.
  • Arbetet sker i nära samverkan med övriga medarbetare, kollegorna i de fyra kommunalförbunden samt med övriga länsorgan.

För mer information: se annons

Upplysningar lämnas av Thomas Jungbeck, direktör, 072-707 45 50, eller Anneli Assmundson Bjerde, utvecklingsstrateg, 073-335 85 16.

Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 28 juni 2019 via e-post på adress thomas.jungbeck@vastkom.se. Vänta inte med din ansökan då vi gör löpande urval.

Välkommen med Din ansökan!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084