VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Process för översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG

VästKom och Regionkansliet har samlat in synpunkter från huvudmännen inför den fortsatta processen med översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Synpunkter på det nuvarande hälso- och sjukvårdsavtalet samt förslag till förändringar har insamlats från samtliga huvudmän och samverkansorganisationer. Samrådsorganet behandlade frågan den 13 februari 2015 och beslutade att den kommande processen ska bedrivas i enlighet med nedanstående punkter.

  • Avtalet inte ska sägas upp utan utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter
  • Inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen
  • Den politiska viljeinriktningen ska lyftas fram tydligt med fokus på patientnytta och samverkan mellan huvudmännen
  • Översyn av utskrivningsbara patienter inte ingår i avtalet

Under våren startar det partsgemensamma arbetet med att revidera avtalet. Ett förslag till reviderat avtal ska presenteras för Samrådsorganet i november 2015, med förslag till rekommendation om tillämning av huvudmännen genom egna beslut. Reviderat avtal ska gälla fr.o.m. 1 april 2016.

Ett bildspel beskriver de inkomna synpunkterna och behoven av utveckling >> Powerpoint, 135 kB, öppnas i nytt fönster.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad