VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Process för översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Lägesrapport om arbetsprocessen för framtagande av nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGK och VGR

Processen för framtagande av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal är i full gång! VästKom och Koncernstab hälso- och sjukvård har uppdraget att starta upp en arbetsorganisation bestående av representanter från kommunerna i länet och VGR:s verksamheter. Arbetsorganisationen leds av en politisk styrgrupp och en operativ ledningsgrupp bestående av representanter för VästKom och VGR. Arbetsprocessen ska säkra en bred dialog mellan parterna för ett utvecklat hälso- och sjukvårdsavtal i länet. Dessutom ska omfattande stöd ges till samtliga verksamheter i VGR och VGK för implementering och förståelse av avtalet och dess tillämpning.

Fyra arbetsgrupper kommer var och en att ansvara för respektive delområde inom ramen för ansvar och tillämpning. Två processledare har uppdraget att samordna och stötta arbetsorganisationen och se till att uppdraget förs framåt mot angivet mål - Ett utvecklat hälso- och sjukvårdsavtal från den 1 april 2017.

Information och kommunikation till parterna under arbetets gång sker via processledarna samt via VästKom/kommunalförbunden och koncernstab hälso- och sjukvård för VGR:s del. En plan för kommunikationen kommer att tas fram under hösten.

Bildspelet Powerpoint, 232 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver var arbetet befinner sig idag och kan med fördel användas för egen information.

Frågor kring hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland kan besvaras av VästKoms utvecklingsstrateg Pär Levander.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad