VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Premiär för webbutbildning om SIP i Västra Götaland

Idag lanseras webbutbildningen om SIP, samordnad individuell plan. Gjord i ett samarbete mellan VästKom och Västra Götalandsregionen.

Är du chef inom socialtjänst eller vård och omsorg i din kommun?
Då är webbutbildningen SIP något för dig och din personal.

Enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen ska en samordnad individuell plan, SIP, upprättas om en patient eller brukare har behov av insatser från både socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Genom att upprätta en SIP och hålla i ett SIP-möte får samtliga parter en överblick över de insatser som behöver samordnas och vem som ansvarar för vad. SIP är ett samverkansverktyg som underlättar för både er i verksamheterna och den enskilde.

Riktlinje + webbutbildning = sant
En länsgemensam riktlinje finns framtagen för arbetet med SIP i både kommun och region i Västra Götaland tillsammans med blanketter, utbildningsmaterial samt patient- och brukarinformation.
Nu tas ytterligare ett steg i implementeringen av SIP i Västra Götaland då webbutbildningen SIP lanseras. Utbildningen är gjord i ett samarbete mellan VästKom och Västra Götalandsregionen och består av sex kapitel som bland annat går igenom vad SIP är, hur SIP bör användas, vem SIP är till för samt en genomgång av de sju stegen i arbetsgången vid SIP.

Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra och kan göras i grupp eller
enskilt.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad