VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med Västra Götalandsregionen

VästKoms styrelse beslutade den 23 juni att fastställa organiseringen för översyn av kommunernas avtal med VGR kring hälso- och sjukvård. Beslutet innebär att en organisation skapas där vi stärker det politiska inflytandet genom en egen beredningsgrupp för avtalsöversynen. Utöver det löpande arbetet med överläggningar i arbetsgrupper m.m. kommer särskilda aktiviteter, såsom infoträffar, hearings och seminarier att ordnas med respektive kommunalförbund. Arbetet med avtalet bygger på den tidigare ramen, dvs. den ansvarsfördelning som skatteväxlades 1999 och som omfattar hemsjukvård i ordinärt boende.

VästKom kommer att ha en särskild processledare knuten till översynsarbetet under 24 månader. Rekryteringen är påbörjad.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad