VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny supportfunktion för avrop av inkontinens- och särnärprodukter

Den 1 augusti startades en ny supportfunktion för att beställa inkontinens- och särnärprodukter då möjligheten för patienter att utföra avrop via 1177 har försenats.

Från och med den 1 augusti 2016 styrs alla telefonsamtal från patienter avseende inkontinens- och särnärprodukter till ett nytt telefonnummer inom Västra Götalandsregionen, 010-44 13 160, där patienter får hjälp med att utföra elektroniska avrop. Supportfunktionen är uppbyggd inom ramen för Skövdedepåns kundtjänst.


Supportfunktionen: 010-44 13 160

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad