VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny överenskommelse till stöd för en evidensbaserad praktik

Regeringen har tecknat en ny överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.

Efter en turbulent höst utan klart besked om innehåll och omfattning i 2015 års överenskommelse finns äntligen årets överenskommelse till stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten på plats!

Sedan 2010 har regeringen och SKL tecknat årliga överenskommelser kring utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst och årets överenskommelse avser att fortsatt stödja utvecklingen om än i mindre omfattning än tidigare år. Årets överenskommelse innebär stöd till länen till fortsatt utvecklingsarbete inom bl. a. sociala barn- och ungdomsvården, stöd till personer med funktionsnedsättning samt förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruksvården.

Läs mer >> Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad