VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny länsgemensam handlingsplan för de mest sjuka äldre antagen i LiSA

Nuvarande plan har bytt namn till Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland och är en reviderad version av handlingsplanen 2014-2015. I arbetet med den nya planen har fokus legat bland annat på att göra den kortfattad, lättläst och lättillgänglig.

Handlingsplanen har tagits fram av Länssamverkan Äldre ihop med processledare Linda Macke genom diverse workshops ute i länets samtliga vårdsamverkansområden. Planen sätter ljuset på fem fokusområden med tillhörande mål, aktiviteter och indikatorer. Det finns utöver själva handlingsplanen även två kortversioner av planen i form av A3-affischer.

Handlingsplanen för 2016-2018 är framtagen på uppdrag av LiSA och beslut om att rekommendera kom­muner och region att arbeta efter handlingsplanen togs i april 2016.

Handlingsplanens fem fokusområden:

  • Samordnad individuell plan, (SIP)
  • Mobil närvård
  • Kunskapsbaserad vård
  • God och säker läkemedelsbehandling
  • Trygg och säker vårdövergång
  1. Läs mer på handlingsplanens webbplatser: 
    vastkom.se/detgodalivet eller vgregion.se/detgodalivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad