VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny handbok från 1 maj 2015 för förskrivning av personliga hjälpmedel

Ny reviderad handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel är framarbetad inom samverkansorganisationen för hjälpmedel. Handboken kommer gälla från den 1 maj 2015.

LiSA-gruppen ställde sig på mötet den 5/2 bakom förslaget till ny handbok och rekommenderar nu huvudmännen att ställa sig bakom handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Handboken kommer att publiceras digitalt och börjar gälla 2015-05-01.

Varje huvudman väntas följa rekommendationen att ställa sig bakom Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Ny reviderad Hjälpmedelshandbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad