VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny avsiktsförklaring gällande regional samverkan mellan Västra Götalandsregionen och VästKom

Ny avsiktsförklaring mellan VästKom och Västra Götalandsregionen gällande regionala samverkans- och stödstrukturer för gemensam kunskapsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Denna avsiktsförklaring utgår från 2016 àr överenskommelse mellan Regeringen och SKL "Stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten" och är tecknad mellan Västra Götalandsregionen och Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom). Överenskommelsen för 2016 är det sista året som medel anslås till en evidensbaserad praktik för god kvalité inom socialtjänsten.

Överenskommelsen syftar till att stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna inför överenskommelsens avslut efter 2016, stödja pågående utvecklingsinsatser inom socialtjänstens område för en evidensbaserad praktik och fortsatt stödja uppbyggnad av NSK-S och programråd inför lokal finansiering 2017.

Samrådsorganet SRO har rekommenderat huvudmännen att anta avsiktsförklaringen vilket VästKoms styrelse gjorde 2016-05-31. Avsiktsförklaring gäller till och med utgången av 2018.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084