VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nya kunskapsrådet sjösatt!

Den 27 februari träffades det nya kunskapsrådet för en gemensam kick-off och uppstart. Rådet är sammansatt av deltagare från både kommunerna och regionen och har i uppdrag att bygga upp en struktur för samverkan inom kunskapsstyrning.

Kunskapsrådet 2020

Målet är att varje patient/brukare i Västra Götaland ska ha tillgång till vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap oavsett om vården ges av regionen eller kommunen.

Under dagen fick deltagarna en presentation av det arbete som pågår på såväl nationell, delregional som lokal nivå. En stor del av dagen ägnades också åt diskussioner om förväntningar, fortsatt arbete och kunskapsrådets uppdrag.

Rådet har ett interimistiskt uppdrag och ska under 18 månader hitta former för det långsiktigt arbete och samverkan.

I länken nedan finns mer information om överenskommelsen och kunskapsrådet.

Till Kunskapsrådet Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad