VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nu finns dokumentation från informationsdagen om ökad ICF och KVÅ-användning i kommunal hälso- och sjukvård

Vilken hälso- och sjukvård utförs i kommunerna?

Från januari 2019 ska kommunerna lämna in uppgifter till ett nytt register om kommunal hälso- och sjukvård hos Socialstyrelsen.

Under måndagen och tisdagen den 1 och 2 oktober samlade kommunalförbunden i Västra Götaland legitimerad personal, systemansvariga och andra berörda i alla kommunerna till informationsmöten med Socialstyrelsen om den nya föreskriften (HSLF-FS 2017:67). Här hittar du dokumentationen


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad