VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen

För spridning och kännedom till skolförvaltning ang. samlad covid-19 information till förskola, skola och högre utbildning

På smittskyddets hemsida (https://www.vgregion.se/smittskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) som heter ”covid-19 – Information till förskola, skola och högre utbildning”, där smittskydd Västra Götalandsregionen samlat flera dokument och brev som rör just hanteringen av misstänkt och konstaterad covid, t.ex. en handlingsplan för skolan när man får ett fall bland elever eller personal.

Följ direktlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-09-09

Text

I Västra Götaland har vi sedan länge en etablerad samverkansstruktur mellan kommunerna och VGR.

Detta har bidragit till att vi snabbt och effektivt har kunnat ta tag och samarbeta kring viktiga frågor kopplat till Covid-19. På den gemensamma webbplatsen vardsamverkan.se finns aktuell information om samarbetet samt gemensamma rutiner och riktlinjer. www.vardsamverkan.se/covid-19/länk till annan webbplats

Vi har dessutom skapat samverkansrutiner kring hantering och distribution av skyddsmaterial, med rapporteringsportaler både på VästKoms hemsida och på Socialstyrelsen.


Frågor som lösts i samverkan under våren 2020

Gemensamma rutiner mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR

  • Smitta inom SÄBO och hemsjukvård
  • Provtagningsrutiner (från Vårdhygien)
  • Samverkan kring skyddsutrustning med VGR och LST
  • Sittande och liggande transporter för personer med misstänkt/bekräftad Covod-19-smitta
  • Dokumentation inom IT- tjänst SAMSA
  • Egentester medarbetare

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - www.folkhalsomyndigheten.se | covid-19

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - www.socialstyrelsen.se | krisberedskap corona

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - www.lansstyrelsen.se | om coronaviruset

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084