VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Lägesrapport kring arbetet för de mest sjuka äldre

Projektledaren för "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland", Helene Sandqvist-Benjaminsson, lämnar en första lägesrapport för genomförandearbetet av handlingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre.

Många positiva resultat kan konstateras av allt gott arbete som pågår men det är självklart mycket som återstår. Lägesrapporten är tänkt att utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner, prioriteringar och förbättringsarbeteden i de delregionala och lokala samverkansarbetet. Till lägesrapportenöppnas i nytt fönster finns en bilagaöppnas i nytt fönster som också är användbart i samband med genomgångar och presentationer. 

Läs mer om samverkan på äldreområdet >>


Prenumeration

Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänstenlänk till annan webbplats

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084