VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Koncept för kompetens kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Nu finns ett koncept som ger dig samlad information om vad du behöver veta och kunna kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter!

Innehållet i konceptet grundar sig på den lagstiftning som finns inom området samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal. Konceptet beskriver kompetens för chef, förskrivare samt den vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Syftet är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Konceptet är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för de olika verksamhetsområdena.

De tre ledningsråden har ställt sig bakom konceptet:

  • Ledningsrådet för hjälpmedel vid medicinsk behandling - för förskrivare av hjälpmedel för medicinsk behandling.
  • Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter - för förskrivare av läkemedelsnära produkter.
  • Ledningsrådet för hjälpmedel - för förskrivare av hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och information, syn- och hörselhjälpmedel samt ortoser, proteser och skor.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad