VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Information till förskola, skola och högre utbildning

För spridning och kännedom till skolförvaltning ang. samlad covid-19 information till förskola, skola och högre utbildning.

På smittskyddets hemsida (https://www.vgregion.se/smittskydd Länk till annan webbplats.) som heter ”covid-19 – Information till förskola, skola och högre utbildning”, där smittskydd Västra Götalandsregionen samlat flera dokument och brev som rör just hanteringen av misstänkt och konstaterad covid, t ex en handlingsplan för skolan när man får ett fall bland elever eller personal.

Senast publicerad