VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Information inför ny DOS-leverantör

Information inför övergång till ny dosleverantör i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av tjänsten dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Avtal har tecknats med Apoteket AB. Apoteket AB påbörjar övertagandet den 15 januari 2016 för att efter den 5 februari 2016 själva ansvara för leverans av DOS-tjänsten till öppenvårdspatienter i Västra Götalandsregionen.

Informationstillfällen har genomförts under hösten. Ett omfattande informationsmaterial har tillsänts samtliga MAS:ar i Västra Götaland om vad som behöver göras inför och i samband med övergången. Detta bildspel Powerpoint, 172 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver kortfattat denna information.

Läs mer om vårdgivarstöd på VGR:s hemsida - www.vgregion.se/dos/ Länk till annan webbplats.

Läs mer om läkemedelssamverkan på VästKoms hemsida >>

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad