VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hjälpmedel: nytt samarbetsavtal & utökad jour

Ett nytt avtal om försörjning av personliga hjälpmedel, mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, gäller från 1 oktober. Avtalet innebär att Hjälpmedelscentralen fortsätter sköta försörjningen av de personliga hjälpmedel som förskrivs till patienter.

Avtalet består nu av ett kortare huvudavtal samt fyra webbaserade
specifikationer. Värdegrunden och det gemensamma åtagandet
lyfts fram ytterligare. I övrigt innehåller avtalet inga större förändringar.

Samarbetsavtalet syftar som tidigare till en gemensam hjälpmedelsförsörjning
för personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus.

Det tidigare avtalet har löpt sedan 1 oktober 2015. En utvärdering
gjordes hösten 2016, som visade att samarbetsavtalet varit framgångsrikt,
såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Avtalet har inneburit en sänkning av de totala hjälpmedelskostnaderna samtidigt som volymerna har ökat.

Från den 1 december finns också en utökad jourtjänst för reparation av vissa hjälpmedel. Den utökade tjänsten innebär att möjlighet till jourreparation kommer att omfatta följande produkter: elektriskt reglerbar säng, lyft, madrass för trycksårsprevention.

Utifrån förskrivarens bedömning kan jourreparation även gälla manuell rullstol för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk.

Jourtjänsten gäller alla dagar året runt, på vardagar 16.30 – 22.00 och övriga
dagar 08.00 – 22.00.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad