VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

Styrelsen beslutade den 2 april att rekommendera kommunerna att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun.

Rekommenderad ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun föreslås enligt nedan:

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma

Ytterligare information kommer att publiceras på hemsidan när protokoll är justerat.

Upplysningar: Anneli Assmundson Bjerde

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad