VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hemtjänst och hemsjukvård 2017 i annan kommun

Styrelsen rekommenderar kommunerna i VG att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemjänst och hemsjukvård i annan kommun 2017.

Ersättningsnivån för 2017 rekommenderas till 391 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst vilket innebär en ökning med 2 % jämfört med 2016. Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av timpriser för kommuner med LOV.

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2017 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, dvs 585 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 610 kr/timma för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.

Se också bilagor "Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017 Pdf, 390 kB." samt "Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2017 Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.". Du hittar dem under "Avtal och överenskommelser".

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad