VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Handlingsplan för ökad samverkan kring området psykisk ohälsa 2015

Till stöd för kommunernas inrapportering av uppgifter för att ta del av PRIO-medel, finns nu en handlingsplan för ökad samverkan kring området psykisk ohälsa 2015.

Handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Den syftar till att öka samverkan mellan huvudmännen men också med brukare. Handlingsplanen innehåller dessutom synpunkter från brukarorganisation, vilket är en del av grundkravet i PRIO.

I arbetet med handlingsplanen har det framkommit behov av att revidera nuvarande länsöverenskommelse om samordning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Bland annat behöver anpassning ske till lagstiftning i SOL och HSL kring missbruk och beroende. Dessutom behöver tvistefrågan och ansvar tydliggöras.

Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LiSA-gruppen) ställer sig bakom handlingsplanen och har gett uppdraget att påbörja revideringsarbetet.

Ta del av handlingsplanen här >>


Prenumeration

Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad