VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Handlingsplanen för de mest sjuka äldre 2016-2018 på gång

Just nu arbetar region och kommun tillsammans fram Handlingsplanen Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018. Processledare är Linda Macke och igår presenterades ett första förslag på handlingsplanen för Länssamverkan Äldre.

Under hösten 2015 har workshops hållts ute i vårdsamverkansområdena samt i en seniorgrupp för att få fram underlag för en revidering av den nuvarande handlingsplanen gällande 2014-2015.

Handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland har funnits i två tidigare versioner; år 2012-2014 och år 2014-2015. Den första togs fram på uppdrag av Hälso- och sjukvårdutskottet VGR och reviderades år 2014.

Den nya planen som processas fram kommer gälla för år 2016-2018 och tas fram på uppdrag av LiSA. Beslut om att rekommendera kommuner och region att arbeta efter handlingsplanen tas i Länssamverkan Äldre mars 2016 om allt går enligt planerna.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad