VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hälso- och sjukvårdsavtalets vägledande patientfall publicerade

För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Möt Siv, Amina, Tariq, Ally, Timo, Jonas, Sumalee och Pablo.

Byt perspektiv, från vårdgivare till individ

Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt Hälso- och sjukvårdsavtal. Den 1 april 2017 träder det femte avtalet i ordningen i kraft, och redan nu lanseras avtalets
tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall.

Då det nya avtalet fokuserar på parternas gemensamma ansvar har det varit
extra viktigt att skapa ett stöd och en vägledning åt medarbetare och chefer i
den praktiska tillämpningen av avtalet denna gång, allt för att underlätta
samarbetet mellan parternas samtliga vårdgivare.

Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall
beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut.

Patientfallen finns tillgängliga som PDF från och med den 17/3:

Ny webbplats lanseras 6 april

Den 6 april 2017 lanserar Västra Götalandsregionen sin nya webbplats. Då kommer även en webbaserad version av patientfallen lanseras där. Även själva avtalet kommer då finnas tillgängligt i en webbversion.


KONTAKT
FACEBOOK
PATIENTFALLEN
  •  Vägledande patientfall.pdf

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad