VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hälso- och sjukvårdsavtalet direkt!

Behöver du snabbt komma åt information som handlar om Hälso- och sjukvårdsavtalet och hälso- och sjukvårdsansvaret? Nu är det lättare att hitta på VästKoms hemsida.

Bokmärka www.vastkom.se/hos-avtal för direkt åtkomst på VästKoms hemsida runt frågor rörande hälso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götaland. Du hittar nyttiga länkar och genvägar till aktuella avtal och överenskommelser.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad